Menu
نویسنده مطلب : یونس اشرفى

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


رشته های هنری خیلی بیشتر و عمیق تر با این سوالات درگیر هستند. سوال هایی که واقعاً کسی جواب قانع کننده ای براشون نداره!

آیا من باید نقاشی بکشم که دیگران لذت ببرند یا باید نقاشی بکشم که برای خودم لذت بخش باشه؟

ایا برای موفق شدن در هنر نقاشی باید به فکر بازار های جهانی باشم یا نباید مثل دیگران در این دام بیافتم؟

آیا برای یک نقاش موفق بودن باید منزوی باشم یا اجتماعی؟

آیا نقاشی خوب نقاشی است که تمام شده باشد یا نقاشی هست که ناتمام باشد؟

آیا هنر واقعی هنری است که با فکر و منطق پیش می رود یا هنری است که از احساس پیروی می کند؟

آیا در هنر باید هدفمند بود یا آزاد؟

این سوال ها واقعاً جواب قانع کننده ندارند و ما هر ماه جلسه می گذاریم تا کمی به حقیقت نزدیک تر بشیم.