Menu
نویسنده مطلب : نسرین بابایی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


سلام من تا به حال خیلی در زمان های خاکستری زندگی کرده ام خیلی از توانایی هام رو به همین دلیل کم کرده ام از جمله یادگیری به خاطر سپردن سرعت در کار و در نهایت به یک خستگی مزمن دچار شده ام قبلا سرکار که می رفتم کامپیوتر رو که روشن می کردم صفحه ایملیم هم باز می کردم صفحه متمم هم باز می کردم صفحه های باز کمی از این می خوندم بیرون میومدنم اون یکی رو میخوندم نصف نصف و همزمان کارم هم انجام می دادم نه زمان سفید استراحت رو می فهمیدم و فقط میخواستم یاد بگیرم غاقل از اینکه این روش فقط گیج ترم می کرد و خسته حال خوشحالم که این مطلب رو خوندم هم خودم دارم از امروز ازش استفاده می کنم هم به زبان دخترم که کلاس پنجم و می بینم زمان خاکستری داره بهش یاد میدم خیلی آموزنده است سپاسگزارم