Menu
نویسنده مطلب : نگار

مطلب مورد بحث:

FAB چیست؟ معرفی محصول بر پایه‌ی ویژگی/مزیت/منفعت


روایت داستانی:

احتمالا شما هم خاطرات تلخی از مطب دندانپزشکی دارید البته اگر خودتان دندانپزشک نباشید.

مطب دندانپزشکی برای خیلی از ما تداعی کننده ی صدای وحشتناک مته ها، ترس، درد و درد و درد است. در آخر هر جلسه ی شکنجه هم باید پول زیادی پرادخت کنیم که خود درد دیگریست.

ما به دنبال راهی بودیم تا تعداد مراجعات خودمان و شما را به آن مکان  غیردلپذیر کم تر کنیم. راه حل ساده بود: همگی قبول داریم که  پیشگیری بهتر از درمان است و میدانیم که  پوسیده شدن دندان غیرقابل اجتناب نیست.  ما سعی کردیم تا به بهترین راه حل برای پیشگیری دست پیدا کنیم. اکنون خوشحال هستیم که توانستیم با ارائه ی خدمتی در حوزه  بهداشت دهان و دندان، کیفیت زندگی انسان ها را بهبود ببخشیم.

محصول:

دهان شویه ی xx

ویژگی خاص: 

استفاده از فرمول خاص xyzjkm برای اولین بار در ساخت محصول دهان شویه

منفعت:

با استفاده از این محصول دندان های مستحکم تر و لثه های سالم تر خواهید داشت و پوسیدیگی دندان شما را اذیت نخواهد کرد.