Menu
نویسنده مطلب : نوید م

مطلب مورد بحث:

جملاتی از کتاب فلسفه ملال | لارس اسوندسن


“ولی هنگامی که نمی‌دانیم چه کاری را می‌خواهیم انجام دهیم، وقتی توانایی پذیرش مسئولیت‌های خود در زندگی‌مان را نداریم چطور؟

در آن هنگام ممکن است خود را در ملال عمیقی بیابیم که یادآور فقدان قدرت اراده است، چون چیزی نیست که اراده بتواند بر آن چنگ بیندازد. ”

چقدر خوب بود این تکه.