Menu
نویسنده مطلب : مصباح زیرک باش

مطلب مورد بحث:

چگونه می‌توان به یکی از بهترین خودروسازان جهان تبدیل شد؟ (اتلی هارداسن)


شاید یک مثال خیلی واضح در این مورد که همه با آن آشنا هستیم مثال تیم های فوتبالی هست که تعداد زیادی بازیکن شاخص و تراز اول را با هزینه هنگفت در کنار هم جمع می کنند ولی خیلی زود دچار مشکل می شوند و از دور حذف می شوند.

کنار هم جمع کرن بهترین ها لزوما به بهترین نتیجه ختم نمیشه.

در شرکت ها هم معمولا به همین صورت هست. اگر شما تعدادی مدیر تراز اول و هم سطح  را در کنار هم برای قسمت های مختلف شرکت جمع کنی غالبا خیلی زود در شرکت رقابت منفی بین قسمت ها شکل می گیره و دچار اختلاف عقیده و تعارض می شوند.