Menu
نویسنده مطلب : عبدالهادی رئیسی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


با سلام به استاد عزیزم متمم؛

مثالی که از کاسپاروف تو فایل صورتی مرتبط به درس مطرح کردین تا حدی هم من رو راهنمایی کرد و اینکه پس سال ها و بارها بازی شطرنج و پیش بینی حرکت های مختلف روی صفحه شطرنج، دیگه حالا با دیدن صفحه شطرنج تنها یک حرکت به ذهنش میرسه و اونهم حرکتیه که به نظرش درست ترین حرکت هستش.

اگه اون تقاطع دور افتاده ریل آهن، صفحه زندگیمون باشه و من اون سوزنبان، بنظرم میاد اون ۸ تا بچه نماد همه بی نظمی ها و بی قانونی ها و کله شقی ها و ناپختگی های دور و برمون باشن و اون یک نفر نمادی از قانون و نظم ادب و احترام و درستکاری.

اگه من تصمیم بگیرم قطار رو منحرف کنم سمت اون یک نفر هر چه ارزش و احترام بود رو از بین بردم و از همه مهمتر قانون رو کشتم و اگه اجازه بدم قطار به مسیر خودش ادامه بده ۸ نفر جاندار رو – که هر چه گقتم به اونها اینجا جای بازی نیست چون آب در هاون کوبیدن بوده – از بین بردم.

ناگفته نمونه با ادامه مسیر حرکت قطار اگه قانون تو صفحه شطرنج زندگی من حاکم باشه من هیچ وقت مؤآخده نخواهم شد و اگه مسیر حرکت رو منحرف کنم سمت راه متروکه بایست بخاطر نقض قانون مجازات شم.  بنابراین اگه من هم بارها و بارها به این صحنه و صفحه فکر کرده باشم تنها یک حرکت بذهنم میرسه و اون حرکت احتمالا درست ترین حرکته.