مائده روشنعلی - ده مرد و یک شلوار usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مائده روشنعلی

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


تصویر اول :  شلوار بزرگ میتواند نماد فردی باشد که توانایی و ظرفیت بالایی دارد اما بعضی از انسانهای فرصت طلب سعی میکنند با سوار شدن بر آن فرد از موقعیت و توانایی های او سوء استفاده کنند

تصویر سوم: وقتی در تعریف و شروع یک پروژه جدید، به منابع در دسترس و شرایط موجود توجهی نداریم. یک مثال  در مقیاس کوچکتر؛ ما خانمها یک روسری میخریم و در مرحله بعد مجبوریم هزینه یک دست لباس جدید برای ست کردن با آن روسری را متحمل شویم