Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی صفرزاده

مطلب مورد بحث:

درباره اهمیت آموزش دانشگاهی


البته دیدن آموزش های دانشگاهی با این پیش فرض که دانشجو واقعا سعی داشته تا در دانشگاه چیزی یاد بگیرد ( این هم یک مسئله مهمی است که شاید عده قابل توجهی از ما دانشجویان فقط برای مدرک گرفتن دانشگاه میرویم یا با این پیش فرض میرویم که هیچ چیزی قرار نیست در دانشگاه یاد داده شود. طبیعتا با این مدل های ذهنی یادگیری اتفاق نمی افتد ) می تواند کمک کند تا علاوه بر دقت نظر پیدا کردن در اظهار نظرها، یادمان نرود که تئوری های دانشگاهی هم در جای خود اهمیت دارد و گاهی باید آن ها را هم یاد گرفت.