Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

تعریف سبک زندگی چیست؟


تمرین اول :
مقدار وقت اختصاص داده شده به مطالعه غیر درسی و دانشگاهی ،میزان ساعات تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی ،مستقل از سطح مالی عموم مردم می باشد  وبه نوعی منعکس کننده  سبک زندگی آنها ست.
 
تمرین دوم :
 
به نظرم، انجام مداوم  برخی تفریح ها و ورزش هایی مانند : اسب دوانی ،  اسکی و  اتومبیل  رانی ، علاوه براینکه حکایت  از سبک زندگی دارد  ، تا حدی  نشانگر سطح زندگی مادی نیز است و یا  اینکه ،  متراژخانه و منطقه محل سکونت افراد ، به میزان  زیادی ،نمایانگر سطح رفاهی انها می باشد.