Menu
نویسنده مطلب : حسین محمدابراهیمی

مطلب مورد بحث:

تعریف ایده چیست؟ ایده پردازی در کارآفرینی چگونه است؟


راه اندازی کسب و کار گل و گیاه منازل

بسیاری از افراد در آپارتمان یا باغچه یا باغ خود میخواهند گیاه داشته باشند، بررسی این موضوع که در شرایط آب و هوایی و مکانی آنها چه نوع گیاهی میتواند رشد کند و نگه داری آن متناسب زمان آنهاست نیازمند دانش است، اگر یک چرخه کامل از تمام مراحل طراحی فیزیکی مکان باغ، باغچه و گلدان سپس فروش انواع گیاه ها بدون واسطه و سپس کاشت گیاهان و در آخر پیگیری و نگه داری و دراز مدت از گیاهان را بتوان ارایه داد، دیگر افراد دچار سردرگمی در داشتن و حفظ گیاه هان مورد علاقه خود ندارد، علاوه بر این با اطمینان از قیمت تمام شده می توانند به خواسته خودشان برسند.

شاید در نگاه اول فرصت خوبی باشد ولی مشکلات و سنگ های زیادی در راهش وجود دارد.

افراد از معمولا به راحتی به افرادی که نمیشناسند و تازه کار هستند اطمینان نمیکنند و ترجیح میدهند به همان باغبان پیری که از قدیم توی فامیل میشنایند اعتماد کنند

دومین مشکل نحوه ایجاد ارتباط با مشتریان هست که برای شروع کار به سختی بر قرار میشود