Menu
نویسنده مطلب : مصطفی اصفهانی

مطلب مورد بحث:

استراتژی ادغام عمودی کسب و کارها و مزایا و معایب آن


مدیریت منابع انسانی حتماً نکته  بسیار مهمی در ادغام هاست. مثال شما در مواردی صدق می کنه که ساختار یک شرکت بخواد کاملاً بر ساختارها و فرایندهای شرکت دیگر غالب بشه.

شکل هایی از ادغام هم هستند که صرفاً (تمام یا بخشی) از مالکیت خریداری می شود و شرکت خریداری شده تعهداتی برای تأمین خواسته های شرکت دیگر می دهد، اما ساختار آن و حتی ترکیب مدیرانش تا مدتی دست نخورده باقی می ماند.

اما در مورد تعارضی که شما مثال زدید، یک مثال جالبی که من به ذهنم میرسه اینه که مثلاً یک شرکت با ذات تولیدی بخواد یک مجموعه ی دانش محور رو خریداری کنه. در فرهنگ شرکت تولیدی از نشانه های یک کارگر (همکار) خوب اینه که سر وقت بیاد، یه تعداد مشخصی کار رو در واحد زمان انجام بده، سر ساعت استراحت کنه و سر ساعت هم شرکت رو ترک کنه، همه دستورالعمل ها رو هم مو به مو رعایت کنه.

اما در مورد یک مجموعه دانش محور که اصطلاحاً کارکنان دانشی داره و از فکر و نظر و ایده کارکنانش استفاده و کسب سود میکنه، شاید چندان مهم نباشه که همکارش عمده بهره وری اش رو در ساعات اولیه صبح داره یا دم غروب یا آخر شب. این براش مهمه که آن خروجی مورد نظر مثلاً تا فلان تاریخ آماده باشه.

یک تعارض اعصاب خرد کن و انگیزه کش که در این ادغام ممکنه پیش بیاد اینه که قوانین ورود و خروج و حضور و غیاب شرکت تولیدی بخواد به این شرکت دانشی هم تسری پیدا کنه.