Menu
نویسنده مطلب : یونس اشرفى

مطلب مورد بحث:

عصر محتوا | ایستگاهی جدید برای قطار توسعه


یاسین جان من هم با شما در مورد وضعیت مدیریت و مدیران جامعه موافقم اما به تازگی با دیدگاه نظریه پردازی به نام ” دوسرتو” آشنا شدم که کلاً نظرمو عوض کرده. اگر فرصت کردی توی گوگل کمی دربارش تحقیق کن اون وقت متوجه می شی که شهر را مدیران نمی سازند بلکه ما که در سطح شهر هستیم آن را می سازیم.