Menu
نویسنده مطلب : سارا ساور

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل: سازماندهی زمان / ساختار بخشیدن به زمان (۱)


تنهایی بیشترین سهم رو در تقسیم‌بندی و سازمان‌دهی زمان من داره. به مرور زمان یاد گرفتم از بودن با خودم لذت ببرم. لحظه‌های تنهایی و جدایی از دیگران رو خیلی دوست دارم و مطالعه، موسیقی، فیلم و خلوت کردن با خودم، تنهایی رو برای من آرامش‌بخش و دلچسب می‌کنند. حتی گاهی تنها سینما رفتن، تنها رستوران رفتن و تنها قدم زدن‌های طولانی رو توی برنامه‌م می‌گذارم. در کل لحظه‌هایی که به خودم نزدیک‌تر هستم رو دوست دارم.

اولویت بعدی برای تخصیص زمانم، وقت‌گذرانی با دوستانی بوده که از بودن و معاشرت باهاشون حس خوبی می‌گیرم و هر بار حرف‌های تازه‌ای برای هم داریم.
من خوندن کامنت‌های دوستانم در متمم رو هم، یک‌جور وقت‌گذرانی غیر مستقیم با دوستانم می‌بینم.

شرکت در مراسم‌ها برای من دارای پایین‌ترین اولویت هست. غیر از مواردی که خودم رو ملزم می‌بینم حتی الامکان از شرکت در مراسم‌ها گریزان هستم.