Menu
نویسنده مطلب : بنجامین

مطلب مورد بحث:

تعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟


شرکت پخش به عنوان صنعت از نظر من بر اساس کالا و خدمات عرضه شده میتواند تعریف شود و کاراتر نیز خواهد بود.
در حال حاضر شرکتهای پخش توسط سرویسهای آنلاین و هایپرمارکتها در گوشه رینگ قرار گرفته اند. با توجه به اینکه بازار هدف شرکتهای پخش خرده فروشها (سوپرمارکتها) میباشند فروشگاهای آنلاین و هایپرمارکتها هر روز سهم بزرگتری از خرده فروشان میگیرند که به نوبه خود باعث تضعیف شرکتهای پخش خواهند شد.
با توجه به این قضیه شرکتهای پخشی که کالاهایی را که به صورت انحصار در اختیار دارند میتوانند در اختیار سوپریها قرار دهند تا با قیمت و شرایط مناسب بتوانند آن را به فروش برسانند. از طرفی با توجه به اینکه هایپرمارکتها و فروشگاهای آنلاین بزرگ بر اساس تخفیفات بزرگ کار میکنند اکثر برندهای نام آشنا فقط به نوعی جهت تبلیغات تن به این کار میدهند نه به جهت سودآوری.
جنگ بین هایپرها و فروشگاههای آنلاین با سوپرمارکتها و به طبع آن شرکتهای پخش در آینده قطعا به ضرر شرکتهای پخش خواهد بود و راه فراری برای آن نیست مگر تغییر رویه کاری که …