Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

جملاتی در مورد احساس تنهایی | از متن کتاب فلسفه تنهایی


احساس درک نشدن یا فهمیده نشدن آنطور که ما خودمان را می فهمیم و تجربه می کنیم، شاید نقطه اشتراک بسیاری از ما باشد. اما وقتی به این دیدگاه کمی بیشتر فکر می کنم، حس می کنم شاید این به ادعاهای عجیب و گاه متکبرانه نوع بشر در مورد خودش و جایگاهش در جهان هستی بر گردد.

چند وقت پیش در میان جنگل های جاده اسالم-خلخال حالت ذهنی و روحی را در خودم حس و تجربه کردم که فکر می کنم در نوع خودش برایم بی نظیر بود.

وسط جنگل ایستاده بودم، چشمها  و گوش هایم  پر از مناظر و صداهای طبیعت بود وروی پوست صورتم خنکای نمناک جنگل. در یک لحظه بود یا بیشتر، نمی دانم. انگار تمام اتصالات ذهنم قطع شدند. همه افکار، چه آنها که سریالی می آیند و می روند و ابتدا و انتهایشان پیدا نیست و چه آنها که تصمیم می گیری بیاری شان به کانون توجه فکر.

همه چیز در سرم در سکوت فرو رفته بود. من دیگر خودم نبودم، انسان بودم یا نبودم، آنجا بودم یا نبودم. فقط احساسی از یک زمینه را داشتم. من رو یا بر محیط نبودم. من بخشی از آن بودم. نه بهتر ، نه بیشتر، نه کم و نه بالا. درست جزئی از آن. نه حس کم داشتم و نه زیاد . هر چه بود آنجا بود و همان لحظه.

آن اشرف مخلوقات آنجا نبود. یک بخش از پازل بود که خودش را درست مثل یک درخت، شاید برگ پوسیده زیر پا، یا قطره آب در حال افتادن از لبه سنگی. من کنار آنها و با آنها بودم.

لحظه ی عجیبی بود.

فکر می کنم آنچه که در آن لحظه حس کردم چیز کمی نبود. شاید یک سپر انداختن نوع بشری در آن بود و کمی از سر سُمِ  غرور پایین آمدن چاشنی اش.

در آن لحظه آیا برایم مهم بود درک بشوم؟

به هیچ وجه.

آیا برایم مهم است کسی داستانش را درک کند؟

اصلا.

نیاز به درک شدن برای ما، زمانهایی رخ می دهد که فکر می کنیم کسی هستیم و باید دیده و شنیده شویم. وگرنه چه ضرورتی دارد ما بیش از آنچه که سهممان از کل هستی است را طلب کنیم؟

آیا نیاز به درک شدن زیاده خواهی انسان گونه ی ما از کل هستی نیست؟

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟