Menu
نویسنده مطلب : آناهیتا محمودی

مطلب مورد بحث:

نگرش سیستمی و مرور آن توسط راسل اکاف (1)


مشکل مهارجرت یک قشر خاص را از شهری به شهر دیگر می توان با تفکر تحلیلی حل کرد اما مهاجرت گروه گسترده ای از نخبگان یک کشور به کشور دیگر را نمی توان.

مشکل گسترش جلبک در استخر را می توان با تفکر تحلیلی حل کرد ولی مشکل افزایش آلودگی و قرمز شدن دریاچه ها را نمی توان اینگونه حل کردو به تفکر سیستمی نیاز مند است.

در کل مسائلی که کوچکتر هستند و محدود به منطقه یا مکان مشخصی می شوند با تفکر تحلیلی قابل حل هستند اما اکنون که ما در دهکده جهانی زندگی می کنیم و روابطمان بیش از پیش با هم کره خورده است با ریز کردن جزئیات نمی توانیم راه حل جهانی برای مشکلاتی مانند بحران محیط زیست و جنگ و…بیابیم.