Menu
نویسنده مطلب : مصطفی اسمعیلی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


مطلب خیلی مفیدی بود.

قسمت استراحت بعد از مطالعه رو که خوندم دقیقا موقعیت مطالعه خودم رو درنظر گرفتم دیدم، من چون صبحها بعد از بیدار شدن و قبل از صبحانه یک درس از متمم میخونم و بعدش درگیر و استارت کارهای روز میشم، مطلب کمی به فراموشی می‌ره.

استراحت بعد از مطالعه رو باید تمرین کنم.

خلاصه برداری و تکرار و مرور بعد از هر درس خیال کمک میکنن، مخصوصا اونجایی که مطالعه منفعلانه شده بوده و نفهمیدیم.