Menu
نویسنده مطلب : محمدرسول کریمی

مطلب مورد بحث:

مزایا و معایب کار کردن برای شرکتهای بزرگ


در سالهای اخیر برای نزدیک به ۸ سال در شرکت الکتروژن که بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در ایران است کار کرده ام. این شرکت یک سازمان بزرگ است. مدتی کارشناس و طراح الکتروموتور، پس از مدتی سرپرست و در نهایت مدیر طراحی شدم. مزایا و معایبی را تجربه کردم که در ادامه فهرست کرده ام.

مزایا کار کردن در یک سازمان بزرگ

۱- روش کار و تعامل با دیگران را یاد می گیرید. در هر سازمانی تعدادی آدم نزدیک به دیوانه، چند فرد ارزشمند و تعداد زیادی آدمهای معمولی وجود دارند. اگر بتوانید در یک سازمان بزرگ با دیگران تعامل کنید بعدها در هیچ جای دیگر به مشکل تعامل برخورد نمی کنید.

۲- در بدو ورود تجربه نسبتا خوبی داشتم اما در الکتروژن مهندسین متخصص با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا حضور داشتند که باعث شد از همان بدو ورود به سازمان با یک شیب خیلی تند یادگیری من شروع بشود. سازمانهای بزرگ می تواند محلی برای یادگیری فن و تجربه از دیگران باشد.

۳- سازمانهای بزرگ برند شناخته شده ای دارند و بعد ها باعث می شود رزومه نسبتا خوبی در معرفی فعالیتهای خود داشته باشید.

۴- سازمانهای بزرگ مزایای نسبتا بیشتری از قبیل سرویس رفت و آمد، غذا، وام و وتسهیلات رفاهی برای کارکنان خود فراهم می کنند.

و اما معایب کار در سازمانهای بزرگ

۱- در ابتدای کار تعامل کردن در یک سازمان بزرگ در صورتیکه منابع انسانی خوبی نداشته باشد بسیار مشکل است.

۲- در سازمانهای بزرگ (حداقل در ایران) زمینه بروز خلاقیت کم است. طرح های زیادی در ذهن داشتم که هرگز امکان بروز آن را نیافتم و بعدها خودم شرکت مستقلی راه اندازی کردم و به همانها مشغول شدم.

۳- در سازمانهای بزرگ که روش ارزشیابی مناسبی ندارند (عمده سازمانهای بزرگ ایران) زمینه چاپلوسی و خالی کردن زیر پای دیگران وجود دارد و در کل بخشی از انرژی افراد به هرز می رود.

کار در سازمانهای کوچک

در شرکتها و سازمانهای کوچک تعانل افراد با یکدیگر رو در رو و مستقیم است. اگر فعالیت ارزشمندی انجام دهید حتما دیده خواهد شد. در صورتی که ایده ای داشته باشید در کمتر از یک روز می توانید آن را مطرح کنید.

در مجموع کار بلند مدت در سازمانهای بزرگ را دوست ندارم.