Menu
نویسنده مطلب : علی انوری

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


اجازه می خوام بجای پاسخ به سوال، به تمثیلی اشاره کنم که خودم در کلاس تحلیل سیستم ازش استفاده می کنم؛

مصر را در سه هزار سال پیش تصور کنید؛ اوج اقتدار معبد آمون و تمدنی که بر پایه مواهب دلتای رود نیل گسترش یافته است.

کشاورزی را در نظر بگیرید که در حاشیه نیل در حال کشاورزی است (حاشیه نیل به دلیل آبرفت حاصل از سیلابهای فصلی نیل، بسیار حاصلخیز بود. این سیلابها تا سال ۱۹۷۰ که سد آسوان تکمیل شد، همچنان ادامه داشت)

در روزی آفتابی، یکی از کاهنان معبد آمون به کشاورز نزدیک می شود و می گوید: از وسایل و چهارپا هرچه داری، بردار و از حریم رود دور شو! به گفته آمون بزرگ؛ فردا رود طغیان خواهد کرد!!

کشاورز بیچاره هم از زمین خود خارج می شود و به جای امنی می رود. روز بعد هم مطابق پیش بینی کاهن سیل می آید و ایمان کشاورز به آمون تقویت می شود و نذورات بیشتری به معبد می دهد.

این ماجرا حتی امروز هم عجیب است. اما در دوره استعمار و با سفرهای اکتشافی برای یافتن سرچشمه رود نیل، ماجرا واضح شد. کاشفان در بالادست رود معابد کوچکی پیدا کردند که بعضاً حتی خارج از ناحیه دارای تمدن بود.

http://s9.picofile.com/file/8356483268/%D9%85%D8%B5%D8%B12.jpeg

موضوع از این قرار بود که با طغیان رود در بالا دست، اطلاعات به نوعی به معابد بعدی رسانده می شد تا به معبد اصلی برسد.

چیزی که در افق و محدوده کوچک یک پیش بینی به نظر می رسد در افق زمانی و محدوده بزرگتر، صرفاً شناخت است.

—-

پی نوشت: چنانکه گفته شد این یک تمثیل است و گرچه که اجزای آن از برخی داده های مستند اخذ شده است ولی کلیت آن یک برداشت شخصی است و تاکنون مرجعی برایش پیدا نکرده ام.