Menu
نویسنده مطلب : محمد علی اسدی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


فکر میکنم مهمترین نکات هنگام مطالعه یادداشت برداری،توقف بعد از هر پاراگراف و ایجاد زنجیره تداعی برای خودمان است .بررسی مثالهای دم دست و روزمره و تطبیق اون با مطلبی که مطالعه شده خودش یه کارگاه ذهنی رو برای آدم ایجاد میکنه.یه محیط ذهنی برای کارآموزی.یه ورکشاپ مجازی. تصور کنید که برای یه مطلب ۱۰ مثال و نمونه رو تو ذهنمون بررسی کنیم. نمونه هایی که هر روز جلو چشممون هستند.

چه ورکشاپی از این بهتر؟؟؟