Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:
کاریزما، ویژگی ای است که با توجه به شخصیت خودمان برای طرف مقابل تعریف می کنیم.کسی که کاریزماتیک است از دید ما جذاب بوده و هم نشینی، زندگی، سفر ،دوستی و…با او لذت بخش است.

پنج ویژگی (صفت) افراد کاریزماتیک:
از نظر من
جذاب-دوست داشتنی- تو دل برو:)- خوشتیپ-گوگولی

رابطه‌ی بین مخاطب و کاریزما:
فرد بیشتر از نگاه من کاریزماتیک است ممکن است بقیه حتی نظری مخالف من داشته باشند.پس بیشتر وابسته به مخاطب بوده و مرکزیت آن با طرف مقابل است که چه چیز هایی را مبنا و معیار خود می داند.

انگیزاننده‌ها:
با توجه به اینکه شخص کاریزماتیک برای ما محترم است. ما نیز دوست داریم احترام، توجه، علاقه، کشش و…طرف مقابل را جذب کنیم و این عوامل تهییج کننده ما در این راستا است.

دوستان یک فرد کاریزماتیک:
فردی که کاریزما دارد دوستانی دارند که او را کانون توجه می دانند و نظری که می دهد یا حرفی که می زند دارای ارزش و وزن بیشتری نسبت به سایر افراد گروه است.