Menu
نویسنده مطلب : پری

مطلب مورد بحث:

بازاریابی درونگرا یا Inbound Marketing


به نظر بنده کم کم بازاریابی محتوایی به طور کلی جای روشهای سنتی بازاریابی را خواهد گرفت. یکی از شرکتهایی که در ایران خیلی خوب روی این موضوع کار کرده و بسیار هم موفق بوده است شرکت دومان سامانه می باشد که برای نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات خود به نام نرم افزار Help Desk محتوای خوبی تولید کرده و بنده برای کار خودم از این شرکت بسیار الگو برداری می کنم. امروزه با زیاد شدن رقیبان چه در حوزه مدیریت IT و چه حوزه های دیگر شرکتها مجبور خواهند بود بازایابی درونگرا را جدی بگیرند تا از چرخه رقابت حذف نشوند.