Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


تصویر اول در نظر من کار گروهی بدون رهبره. هر وقت چند نفر قرار درکنار هم کار کنن حتی اگه هم داستان، هم ارزش و هم پیمان باشن باز هم باید یک نفر باشد که مورد تایید جمع باشد و حرف آخر را او بزند.

تصویر دوم در نظر من گیر کردن اکثر ما در روزمرگی زندگیه. گاهی میدونیم که کارمون اشتباهه ولی از روی عادت و گاهی عدم جرات تغییر همون کار غلط رو تکرار می کنیم و در بیشترمواقع هم بدون اینکه بفهمیم (چون اینجوری خواستن که ما نفهمیم) درکار اسیر کردن خود سخت می کوشیم.

تصویر سوم در نظر من تازه به دوران رسیده هایی هستند که بر دوش عوامی که فقط میزان دارایی مادی را مایه برتری افراد بر خودشان می دانند سوارند. نه آن تازه به دوران رسیده ها لیاقتی بیش از سواری بر چنین زبونانی را دارند و نه این فرودستان بی مایه شایسته سواری دادن به افراد لایق تری هستند.