Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

خطای تمرکز بر آخرین اطلاعات


سلام بر مهاجران عزیز از سرزمین مدرک به  سرزمین مهارت

من می خواستم خودرو بخرم وقصدم  l90بود.به جزء ظاهر خودرو که عده ای ناراضی بودند ،در بقیه موارد امتیاز بالایی داشت.

۱-تحقیق از دارندگان این خودرو(۴۰)

۲-نظر برادرم ،چون در معامله خودرو بود(۲۰)

۳-بحث افت کم و فروش سریع خودرو(۲۵)

۴-رضایت همسر و.(۱۰)

۵-قیمت  خودرو وتناسب با شرایط فعلی(۵)

سه هفته تحقیق کردم و به این تصمیم رسیده بودم که l90بخرم.ولی در آخرین روز(یعنی شب)برادرم یک پژو پارس آورد و همان شب قولنامه کردم.بعد از یک ماه حداقل ۲میلیون خرج خودرو کردم وکلا تا بحال سه ونیم میلیون خرج خودرو شده.خودم خریدم ۲۶تومان به اضافه ۳٫۵حدود .۲۹٫۵بجز بیمه و…

فکر کنم هزینه خطای شناختی تمرکز بر آخرین اطلاعات برایم خیلی بیشتر از ۳٫۵ بوده درسته یا نه؟؟؟

سپاس از آقا معلم خوشفکر