Menu
نویسنده مطلب : امیرعلی ضیائی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


الف)درسها طوری انتخاب شوند که نتایج کاملا کاربردی از آنها حاصل شود.

ب)تمامی دروس از پایه تا انتها باید بر مبنای #تفکر-سیستمی برنامه ریزی شوند و نکات زیر در آنها رعایت شود:

۱- #موضوع-کلیدی در هر درس باید شناسایی شود و کل برنامه ریزی آموزشی در تمامی مقاطع حول این موضوع باشد. #هدف-کلیدی از یک درس مشخص و واضح انتخاب شود و تا انتها پیگیری شود تا از دستیابی به این هدف کلیدی اطمینان حاصل شود.مثلا برنامه ریزی درس ریاضی برای این شش سال باید حول یک موضوع کلیدی باشد و اهدافی از قبل برای آموزش این درس انتخاب شوند که هم کاربردی بوده و هم قابل دسترسی باشند.

۲-باید برای هر درس #نقاط-اهرمی شناسایی شوند و در خلال آموزش از ابزاری با خاصیت اهرمی استفاده کرد تا تاثیرات آموزش دو چندان شود.مانند استفاده از مثالها،داستانها،فیلمها و بازیهای کاربردی،جذاب،مناسب و آموزنده.

۳-سخت گیری زیاد و شدید در مورد نتایج آموزش در یک مقطع نباشد و تمامی تلاش برای رسیدن به نتیجه مطلوب در کل مدت یادگیری معطوف شده باشد تا دانش آموزان از دروس زده نشوند و استمرار یادگیری در کل ۶ سال برقرار باشد و نتیجه نهایی و هدف نهایی مد نظر قرار گیرد نه نتایج فریبنده کوتاه مدت.(میزان یادگیری با توجه به #افق-زمانی و #محدوده-اثر آموزه ها سنجیده شود به گونه ای که تاثیر آموزش در افق زمانی بلند مدت و محدوده اثر بسیار وسیع در زندگی دانش آموزان باشد.)

۴-به مفاهیم #رویداد و #روند در تمامی این مقاطع و تمام درسها نگاه ویژه شود به گونه ای که دانش آموز بداند آموزشهایی که می بیند صرفا یک رویداد و اتفاق نیست و به عنوان یک روند به آنها بنگرد و بداند در بلند مدت از تمام این آموزشها استفاده خواهد کرد.

۵-ارتباط تمامی بحث ها و مقاطع به صورت زنجیر با هم حفظ شود به گونه ای که دانش آموز بتواند هرچه می آموزد را با آموزشهای قبلی خود ارتباط دهد.

۶-به کل سیستم آموزشی یعنی کلیه دروس و مقاطع با #نگرش-سیستمی نگاه شود.نه به گونه ای که با یک دید تحلیلی به هر مقطع و هر درس به صورت جدا نگاه شود.

ج)یک درس جدا با موضوع کلیدی #تفکر-سیستمی و با نامی ساده تر و جذاب تر برای دانش آموز ابتدایی مثل روشهای درست فکر کردن در برنامه هر شش مقطع گنجانده شود که تمامی نکات بالا در آن مد نظر قرار گیرد.(این درس را به عنوان نمونه در زیر طراحی کردم که سعی شده تمام نکات بالا در آن رعایت شود.)علاوه بر نکات بالا باید ساده و قابل فهم مطرح شدن این درس در کلاس متناسب با دانش آموز ابتدایی به طور ویژه مد نظر قرار گیرد.

درس روشهای درست فکر کردن:

پایه اول:بیان مثالهای از ساده تا کمی پیشرفته تر از سیستمها با انواع مختلف برای آشنایی کلی سیستم.

پایه دوم:بیان مثال از سیستمها جهت تفهیم مفاهیم سیستمی(ترکیب و تحلیل-تفکر خطی و سیستمی)در قالب تمرین.تمرین رفع مشکل با دید تحلیلی و با دید سیستمی

پایه سوم:معرفی مفاهیم سیستمی در قالب مثال و تمرین (اجزا،روابط،اهداف،نقاط اهرمی کلیدی و مرزی)پروژه و تمرین پایانی جهت سنجش میزان آموخته ها و افزایش آمادگی.

پایه چهارم:تعریف اثر مار کبرا همراه داستان و مثالهای قابل فهم و ساده دیگر.بررسی تفاوت رویداد و روند در تفکر سیتمی با زبان ساده،تعریف بازخورد با مثال ساده.تعریف برخی از آرکتایپهای سیستم به همراه داستانها و مثالها.

پایه پنجم:بررسی کلیه مفاهیم سیستمی از ابتدا با دید کمی کلاسیک تر و البته قابل فهم برای دانش آموزان. بیان کیس استادی ها و مثال هایی از موضوعات مختلف.-تمرین پایانی بررسی یک مشکل سیستمی کلی و ارائه راه حلها.

پایه ششم:بررسی تمرینهای سیستمی از هر مفهوم-تمرینهای پیشرفته تر-بازدیدهای علمی برای معرفی سیستمها-تمرین پایان درس کلی از سیستم و استفاده از راه حلهای سیستمی برای حل مشکل.