Menu
نویسنده مطلب : هادی ننزلت

مطلب مورد بحث:

اکسی توسین چیست؟ مروری بر داستان پرفروش هورمون عشق


سلام وادب .

بگذارید من هم در اولین دقایق حضورم در جمع شما عزیزان مطلبی رودرج کنم .

.

مطالب گفته شده و حتی برخی نظرات دوستان درباره.ی این هرمون ، فوق عالی بودند اما ،

یک سوال برای من بیجواب موند !!

.

چطور باید ترشح این هورمون رو تحریک و تشدید کرد ؟

در وواقع موردی که منوبه سایت شما کشوند ، جست وجو پیرامون ” اصول مذاکره ” بود . و فکر میکنم بشه ازین هورمون برای موفقیت در مذاکرات روزمره استفاده کرد .

اما چطور ؟ چیزیه که در بین خیل مطالب پیداش نکردم .

 

باز هم سپاس بیکران