Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

چرا می‌خواهید کارآفرین شوید؟ انگیزه شما از کارآفرینی چیست؟


پدر من یک کارآفرین بود و طی سالهای گذشته کسب و کارهای کوچکی را راه اندازی کرد به نظر من انگیزه اصلی اش برای ایجاد این کسب و کارها جنبه مالی آن بود  و انگیزه دیگرش این بود که از خلق کردن و تجربه های جدید لذت می برد لذا یک کسب و کار را راه اندازی می کرد و بعد بجای اینکه کسب و کار فعلی را توسعه بدهد مشتاقانه دنبال کسب و کار دیگری می رفت. یکی از مشکلاتی که کارآفرینی ممکن است پدید بیاورد نوسانات مالی و اضطراب و استرس دائمی است که به خانواده ممکن است تحمیل بشود….من هم شاید بخاطر این مسایل رو به کارمندی آوردم اما الان که به این سن رسیدم تصمیم گرفتم من هم کارآفرین بشوم.

انگیزه من برای کارآفرینی در درجه اول کسب درآمد بیشتر و ثروتمند شدن است. بهرحال در زندگی کارمندی سقف درآمد مشخص است و هر سال در صدی به حقوق اضافه می گردد اما اگر بخواهم خانه با متراژ بزرگتر و ماشین مدل بالاتر داشته باشم احتمالن با حقوق کارمندی امکانپذیر نیست…لذا بایستی یا کارآفرین بشوم یا دلال!!! با توجه به اینکه دوست دارم ارزش آفرینی بکنم ترجیح میدهم کارآفرین بشوم.

انگیزه دیگر من چالش هایی هست که در مسیر کارآفرینی است که باعث میشود من از فضای امن خودم خارج بشوم و در این پروسه تبدیل به انسان پخته تری بشوم  مجبور میشوم مهارتهای بیشتری یاد بگیرم…و خیلی از بخش های وجودی و شخصیتی ام که خاک میخورد را زندگی کنم….همانطور که اشاره هم شد کارآفرینی یک سبک زندگی است.

انگیزه دیگر من برای کارآفرین شدن جایگاه اجتماعی آن هم است زیرا شخصا نگاهی را که عموم مردم به کارمند-جماعت دارند آزارم می دهد و این که کارمند عمرش را تلف می کند برای اینکه چندرغاز حقوق بگیرد و صاحب شرکت چند ده یا صد برابر از کارهای کارمندهاش سود می برد و……شنیدن این حرفها آزارم میدهد. حتی دوستان و بستگان که با دلالی صاحب خونه و زندگی خوب شده اند معمولا به افرادی امثال ما سرکوفت میزنند چرا وقتت را برای چنذغاز آخر ماه تلف میکنی اگر چهارتا پراید و پژو هم بخری و بفروشی درآمد بیشتری از کارمندی خواهی داشت!!!!….