- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : لیلا زمان

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


هیوا جان

توضیحات خیلی جالبی بودن و از اینکه با ما به اشتراک گذاشتی ممنونم.

من فکر می کنم خود تو با توجه به گفته های دن اریلی درباره ی خوش شانسی و بدشناسی که من به شخصه باهاش موافقم،نسبت به باقی کامنت گذاران این متن در جمع آوری رای “آموزنده بود ” ، خیلی خوش شانس تر بودی. چرا؟

چون تو با مطالعه ی کاملتر و دقیقتر و استفاده از منابع بیشتر در مورد دن اریلی از باقی کامنت گذارن این متن چند گام جلوتر بودی و تونستی با ارائه خوب مطلب احتمال گرفتن تاییدهای بیشتر رو بالا ببری.

این چیزی هست که من علاوه بر  حرفهای دن اریلی در افزایش شانس بهتر ،عنوان می کنم: مطالعه بیشتر و آگاهانه تر فرصتهای بیشتری برای ما خلق می کنه و بعد ریسک پذیری در کنارش امکان موفقیت ما رو به مقدار زیادی بالا خواهد برد.