Menu
نویسنده مطلب : ساناز مجرد

مطلب مورد بحث:

حرف زدن با کودکان درباره پول (پنج تا هشت سال)


تامس.اِ.هریس در کتاب «وضعیت آخر» داستان زنی را تعریف می‌کند که در عصر رفاه اقتصادی آمریکا حاضر نیست دستگاه آشغال‌خردکن در آشپزخانه‌اش نصب کند؛ چون والدینش در دوران رکود اقتصادی، آشغال‌های آشپزخانه‌شان را برای غذای حیوانات مزرعه جمع می‌کردند. برای این زن بدون این که دلیل مخالفتش را با نصب این دستگاه بداند، آشغال شیء ارزشمندی بوده است.
از این نمونه این طور نتیجه می‌گیرم که رفتار مالی فقط به گفتگوهای مالی محدود نمی‌شود. بسیاری از انتخاب‌ها و رفتارهای والدین در خانواده، تصویری از وضعیت مالی را در ذهن کودک شکل می‌دهد.
 این تصویرها گاهی چنان در ناخودآگاه کودک فرو می‌رود که حتی تغییر شرایط در آینده، آن‌ها را به انتخاب‌هایی غیر از آن‌چه در ذهنشان به‌عنوان ارزش یا ضدارزش ثبت شده است نمی‌کشاند. بسیاری از هم‌نسلان من در معرض گفتگوهای آگاهی‌بخش مالی نبوده‌اند و به همین سبب تحت تأثیر شرایط حاکم بر اقتصاد و جامعه‌ی دوران جنگ‌ تصویری از کمبود و صرفه‌جویی در ذهنشان شکل گرفته است.
من شخصا برای بسیاری از انتخاب‌های مالی‌ام بسیار بیشتر از دوستان جوان‌ترم تجزیه و تحلیل می‌کنم و دست آخر از بسیاری از انتخاب‌هایم بدون دلیل موجه صرف‌نظر می‌کنم.
با این‌حال تلاش کرده‌ام در خانواده‌ی‌ خودم غیر از رفتارهایم که تصویری از وضعیت مالی خانواده را در ذهن فرزندانم شکل می‌دهد، گفتگوی روشن و آگاهی‌بخش مالی را هم به گفتگوهایم اضافه کنم. به نظرم این گفتگوها اثری اصلا‌ح‌گر بر آن تصویر ناخودآگاه می‌گذارد.