Menu
نویسنده مطلب : حامد کمانی

مطلب مورد بحث:

کارآفرینی در ایران و علت‌های شکست آن | فایل صوتی برای دانلود


وقتی به کارآفرینی به دید ارزش آفرینی نگاه کنیم عمده این مشکلات حل میشوند.

از نظر من مساله فعلی این است که افرادی که در جزئیات کارآفرینی دچار مشکل شده اند هنوز با مفهوم کلی آن آشنا نیستند؛ و قسمت عمده ای از جامعه کارآفرینی را یک کسب پرقدرت یا راهی برای پولدار شدن میدانند.