Menu
نویسنده مطلب : محمد ماهر

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


 در مورد انگیزه‌ی ورزش غیرحرفه‌ای (به قصد تناسب اندام) :
۱-  چه می‌شود که افراد به انجام ورزش جهت تناسب اندام روی می آورند؟ (انگیزه آغاز)

۲- چه دلایلی موجب می‌شود که افراد این فعالیت را بصورت روتین و در بلندمدت ادامه دهند؟ (انگیزه ادامه)

۳- چه می‌شود که برخی افراد به جای تلاش برای رشد و اعتلای درونی، تناسب فیزیکی را در اولویت قرار داده و انتخاب می‌کنند؟ و چرا ورزش به قصد تناسب را به ورزش به قصد سلامتی ترجیح می‌دهند؟ (انگیزه انتخاب هدف)

۴- چرا این فعالیت به شکل دوره‌ای متوقف می‌شود و در بلندمدت دوام ندارد؟ (انگیزه توقف رفتار)