آرمان شریعتی راد - انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : آرمان شریعتی راد

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


۱- معمولا زمان خریدن لوازم الکترونیکی تصمیمات احساسی می گیرم، با توجه به تسلط نسبی بر گجتها (مثلا موبایل)، اصولا صرفا اعداد و ارقام سخت افزاری را ملاک قرار می دهم و تعمدا چشم بر بدیهای یک برند ارزان می بندم، طبیعتا گجت خریداری شده با داشتن سخت افزاری مطلوب (آنهم فقط بر روی کاغذ) ، کیفیت نامطلوبی دارد و پس از مدتی نمی تواند ایده آلهای مرا برای یک گجت ارضا کند، اخرین بار یک گوشی موبایل ایرانی خریدم و بعد از چند هفته به قیمتی کمتر فروختمش!!

۲- زمانی که قصد تصمیم گیری دارید خودتان را در شرایطی که گمان می کنید نتیجه تصمیمتان است تصور کنید. چشمانتان را ببندید و خودتان را رها و آزاد بر بال خیال در آن شرایط مجسم کنید، چقدر احساس شادی می کنید؟ اگر ذره ای احساس ناخوشی کردید، تصمیمتان صرفا قابل دفاع است و نه منطقی.