مانا - کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مانا

مطلب مورد بحث:

کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟


سلام

با گذشت زمان فراموش می کنم آنچه را که خونده ام و تنها مفاهیمی در ذهن من باقی ماند. در واقع نمی تونم به یاد بیاورم که چه جملاتی در کتاب آورده شده. به طور کلی دیدگاهی در مورد یک مسئله بدست میارم.

همین باعث شده نتونم در مورد کتاب هایی که خوانده ام با سایرین صحبت کنم:(