Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل: سازماندهی زمان / ساختار بخشیدن به زمان (۱)


از بیشتر به کمتر 

۱) اختصاص زمان برای تنهایی ۷۰%

۲)وقت گذرانی ۲۰%

۳) رسم ها و مراسم ها ۱۰%

متاسفانه نا متعادل هست :( برای همین دارم تلاش میکنم به دو مورد دیگه اهمیت و بهای بیشتری بدهم. حتی این مورد با برونگرا بودنم هم سازگار نیست تا حدود زیادی شرایطم در این مساله دخیل بوده است. برای همین حتما برای ورزش کردن به باشگاه میروم تا کمی در جمع حضور داشته باشم و سعی میکنم دیالوگ با هم باشگاهی هایم داشته باشم. امسال تمام تلاشم را کردم که در مراسم هایی مثل شب یلدا و چهارشنبه سوری شرکت کنم.در تعطیلات نوروز هم وقت بیشتری   به خانواده و اقوام اختصاص دادم.