Menu
نویسنده مطلب : فائزه مقدم

مطلب مورد بحث:

کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟


متمم عزیز

کتاب خواندن یک کار فوق العاده است . من خیلی کتاب را دوس دارم . کتاب کاغذی خیل انگیزه بخش و پر انرژی است . نشر سیته را خیلی دوست دارم . کتاب های بسیار ارزشمندی در قطع کوچک با وزن سبک اما محتوی فوق العاده ارزشمند و شاخص با ترمه روان و چاپ با کیفیت در شلوغی های مترو به من هدیه می کند . به این ترتیب چندین شاخص زندگی من در طول روز بهبود می یابد. !- از انتشارات خوبی کتاب خوانده ام. ۲- تخصصی خوانده ام. ۳- در مترو وقتم بیهوده صرف نشده ۴- لذت برده ام ۵-لذت برده ام۶- لذت برده ام  …