Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

شادن فرویده | خوشحال شدن از ناراحتی و شکست دیگران


به نظرمن ، متاسفانه این خصلت از کودکی و با تربیت خانواده در کودک نهادینه شده و تا بزرگسالی همراهش میاد.

به عنوان مثال :

پدر من از وقتی یادم میاد دیگران رو به ما سرکوفت زده ، ببینید فلانی چطور درس می خونه – ببینید فلانی چقدر حرف پدر و مادرش رو گوش می کنه – ببینید فلانی چه شغل خوبی داره و …

دروغ چرا ، گاهی وقتها شکست دیگران برام از مدال طلا با ارزش تر بود و دنبال یه نقطه ضعف می گشتم تا به پدر نشون بدم و بگم :”بیا اینم همونی که به ما سرکوفتش رو میزدی”

به نظرم کار درستی نبود نه کار پدر و نه کار من .. اما بود و همراهمون میومد …