Menu
نویسنده مطلب : مرضیه مهربان

مطلب مورد بحث:

واقعیت مجازی چیست؟ واقعیت افزوده چیست؟ کاربرد آنها در کجاست؟


واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

فیلمی را چند وقت قبل دیدم که مامور پلیس قبل عملیات از هدست واقعیت مجازی برای آماده شدن وارزیابی کامل محیط عملیاتی استفاده می کرد. میشه توی زندگی هم برای ارزیابی و آمادگی قبل بعضی کارها از واقعیت مجازی استفاده کرد.

اپلیکیشن های عکاسی که خیلی استفاده میکنیم مثل B612. قابلیت افزودن خیلی از چیزها و حتی محال ها به واقعیتمون.

چقدر خوبه خوندن این درس ها ادمو به اطرافش وچیزایی که میبینه دقیق تر می کنه.