Menu
نویسنده مطلب : میم شین

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


استارت آپی که فیت بازار شده (از موقتی درآمده) و هدف برندینگ دارد
لایه ها :
۱-رهبر
۲-مدیران ارشد ،مدیران میانی و اجرائی
۳-کارگران مهندسی , مارکتینگ , مالی و پشتیبانی و…

شاخص : میزان یکپارچگی داخلی برای برندینگ مفهومی
(تم هویتی برند در این مثال : #سود_گسترده )

مصداق شاخص در لایه ۱ :
“آزاد سازی اطلاعات هویتی برای بهره برداری لایه های پایینتر در جهت هویت برند”
کنترل :
سنجش مشارکت و شهروندی سازمانی در لایه سوم با توجه به اطلاعات آزادشده در لایه اول
_______________________________

مصداق شاخص در لایه دوم :

تفسیر و تبدیل تئوریک اطلاعات آزادشده دریافتی از لایه یک به مدل ها و پکیج های آپشنال برای لایه سوم درجهت هویت برند

کنترل : قرار دادن سود لایه دو در سود لایه سوم

_______________________________

مصداق شاخص در لایه سوم :
#تعاونیسم

کنترل : سنس رگه هایی از اطلاعات هویتی آزادشده در محصولات و خدمات و… ، توسط جامعه ی هدف در بازخورد و یا تفسیر عملکردش