Menu
نویسنده مطلب : داود عندلیب

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


بنام خدا

باسلام وتحیت الهی

خدا قوت

تهیه گزارش تحلیل از ارزیابی عملکرد  حوزه های شهرستانهای سازمان بوده که برای تهیه آـن هم نیاز به جمع آوری اطلاعات بوده و هم تحلیل و تعیین شاخص و … در نهایت به این جمع بندی رسیده که :

۱- یکساعت از زمان کاری صبح را زودتر امده تا کسی خلل ایجاد نکند (با توجه به نوع کاری بنده که همیشه مراجعه کننده دارم)

۲- یک قهوه یا چای داغ برای خودم قبل شروع به تهیه گزارش

۳- تعیین وقت بطور مثال ۴۵ دقیقه بیشتر روی این گزارش امروز وقت نمیگذارم

۴- شروع با نام خدا و وضو گرفتن و …

۵- بقیه کار هم با تمرکز و شیطونی نکردن و …