Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


سوال ۱:  نمایندگی فنی – بازرگانی شرکتهای اروپایی یا آسیای شرقی سازنده تجهیزات در حوزه نفت وگاز و پتروشیمی

سوال ۲:

بازار بالقوه: تمام مردم ایران و کشورهای همجوار

بازار آماده: دسته اول بخشی از مردم ایران که از آب شرب با کیفیت برخوردار نیستند و دسته دوم بخشی از مردم ایران که به سلامت خود اهمیت می دهند و از آب لوله کشی برای نوشیدن استفاده نمی کنند. دسته سوم کسانی که به دلیل موقعیت مکانی دسترسی به آب ندارند مثل رهگذران در خیابان و مسافرین بین شهری و…

بازار هدف:

سوپرمارکت های شهرهای اطراف کارخانه

بازار تحت نفوذ:

کسانی که در حال حاضر از مشتریان آب معنی مذکور هستند.

من دانشی در زمینه بازاریابی ندارم اما یک چیزی می خواستم اینجا اضافه کنم . ما وقتی از یک مغازه آب معدنی میخریم به مغازه دار میگیم X بطری آب معدنی بده و معمولن به برند آب معدنی کاری نداریم کافیه قیمت معقولی داشته باشه لذا فکر میکنم تمرکزبایستی روی متقاعد کردن سوپر مارکت دارها باشد. اگر نظرم اشتباهه از اساتید پیشاپیش عذرخاهی می کنم