Menu
نویسنده مطلب : محمدصالح ناصحی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


قسمت ۱:

یکی از تمریناتی که به صورت متداول انجام میشود اینست که یک رنگ خاص مثل قرمز یا زرد را انتخاب میکنند و در زمان مشخص تمام اجسامی که به این رنگ در خاطر انسان جاری میشود را باید یادداشت کند

قسمت ۲:

مثلا در زمان انتخاب رنگ اتاق ها برای نقاشی ساختمان با توجه به اینکه سلیقه ما انسان ها متفاوت است از این رو حتی زن و شوهر ها نیز سلایق متفاوتی دارند .در انتخاب ها ممکن است تضاد بین دو وجود داشته باشد. پس هنگامی که بین دو نفر تفاوت در سلیقه وجود دارد وجود ذهن همگرا میتواند موجب مشکلات زیادی شود که از جمله آن ایجاد جدل و بحث و گفتگو خصمانه بین طرفین است. این بحث و گفتگو حتی در بعضی موارد به دلخوری های بلند مدت منجر میشود اما راه حل آن در بعضی موارد طراحی گزینه هایی متناسب با سلایق دو طرف و در بعضی موارد هم از خود گذشتگی است.اما باید این را در نظر داشت که همیشه یکه تازی در انتخاب هایی که مربوط به زوج ها میشود موجب تاثیرات بلند مدت بر دو طرف میشود چراکه با پیش آمدن موارد مشابه صحنه هایی تداعی میشود که احساسات منفی را القا میکند.