Menu
نویسنده مطلب : حمید رضا قنبری

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | موفقیت سهم موفق‌هاست


این آرکتایپ در برخی از موارد سودبخش و در برخی از موارد قطعا ضرر بالایی دارد.

سرمایه گذاری را فرض کنید که در حوزه مسکن سرمایه گذاری کرده  و سود بسیار خوبی داشته است. در نتیجه تشویق به سرمایه گذاری بیشتر و اختصاص منابع بیشتری می شود.

اما این “همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشتن” سبب از دست دادن فرصت در مابقی بازار های اقتصادی و همچنین افزایش ریسک سرمایه گذاری برای او خواهد شد.