Menu
نویسنده مطلب : فرزاد قوام

مطلب مورد بحث:

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟


>بهترین نام برای این مهارت چیست؟     مهارت روبرو شدن با عوامل استرس زا  و کاهش فشار های روحی و روانی و تاثیرات مخرب بر روی تصمیمات و عملکردم
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

برای خودتان مشخص کنید که این مهارت بیشتر به کدام گروه مهارتی تعلق دارد؟  گروه ارتباط با خود و دیگران
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

با چه معیارهایی می‌توانم این مهارت را در خودم و در دیگران بسنجم؟  خواب با عمق بیشتر ، با تدبیر تصمیم گرفتن ، افزایش انرژی برای انجام کارها ، سنجش بازدهی و میزان موفقیت کارهام، نداشتن تنش جسمی و روان ، بالا رفتن انگیزه زندگی و شوق به پیشرفت ،عمیق تر شدن روابط
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

چه مهارتهای دیگری زیر مجموعه این مهارت محسوب می‌شوند؟   مدیتیشن ، درک درست از احساسات ، تمرکز ، مدیریت زمان ، توسعه مهارت فردی مورد نیاز

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

در شناسنامه مهارت بنویسید که بهبود این مهارت، روی چه مهارتهای دیگری تاثیر مثبت می‌گذارد.  افزایش سلامتی ، افزایش لذت بردن و احساس خوشبختی،  گرفتن تصمیم منطقی به جای تصمیم احساسی ، موفقیت ذر روابط اجتماعی ، موفقیت مالی ، افزایش قدرت تحلیل داده ها ، افزایش هوشیاری

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

چه نگرش‌ها و ارزش‌هایی باید در ذهن من باشد تا در این مهارت موفق شوم؟   اهمیت به آرامش به عنوان یکی از ارکان خوشبختی ، دوری از عصبانیت ، رفتار های احساسی ، عجول بودن ، دوری از کمال طلبی ، دوری از اهمال کاری ، داشتن نظم شخصی
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

توانمند شدن در این مهارت، برای من و اطرافیانم (در خانه یا محیط کار)‌ چه دستاوردهایی خواهد داشت؟  باعث افزایش سلامتیم میشه ، باعث لذت بردنم از زندگی میشه ، باعث بهبود روابطم با خودم و با خوونوادم میشه ، روابط اجتماعیم رو بهبود می بخشه ، در تحلیل و تصمیم گیری مالی کمک زیادی بهم میکنه ، در مواجهه با مشکلات و بحران ها میتونه باعث انتخاب ها و تصمیمات درست بشه ،   باعث میشه به نظرم فرد ارزشمندتری بشم.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

ممنونم که یکی از مهم ترین شناسنامه های مهارتیم رو خوندید :-)