- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


– آیا بعد از قبولی در آزمون استخدامی به رضایت شغلی رسیدم؟ یا فقط رضایت از درآمد برایم کافی است؟

– آیا واقعا می خواهم یک کسب و کار مستقل داشته باشم؟

– آیا با گذاشتن وقت بیشتر برای یادگیری در سایت متمم به رضایت بیشتری خواهم رسید؟ آیا می توانم با بکارگیری آموخته ها به انسان موثر و مفیدی در سطح زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شوم؟

– آیا رسیدن به مقطع تحصیلی بالاتر باعث افزایش دانش و آگاهی ام  شد؟ یا فقط موفق به اخذ مدرک شدم؟

– آیا واقعا اعتقاد قلبی دارم که به تنهایی می توانم مسیر زندگی را طی کنم؟

– آیا واقعا من می خواستم به استقلال مالی برسم؟ یا مسائل پیش رو و کمک خانواده در رسیدن به استقلال موثر بود؟