Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


سلام به دوستان

برای من آموزش کاربردی زمانی اتفاق می افته که در حین یا بعد از دوره بتونم در مقیاس کوچک یا بزرگ پروژه ای رو پیاده سازی کنم و تا زمانیکه به مرحله اجرا و عمل درنیاد مطمئن نیستم که یادگیریم مرحله بکاربستن رو هم در بر گرفته.

به عنوان مثال درسهای متمم که تمرین دارند و یا پروژه دارند و یا فیلمها و کتابهایی که دستورالعمل نصب و کارکردن با یک نرم افزار رو یاد می دهند و یا کارگاه هایی که علاوه بر دانش نظری، در عمل هم کاری رو چه گروهی و چه فردی به نتیجه می رسونند، می تونند به من نشان بدهند که آیا من به مرحله بکاربستن و استفاده از آن مطلب رسیدم یا خیر.