Menu
نویسنده مطلب : فاطمه م

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


واقعا با این قضیه موافقم که کسی که لبریز از ایده هست بسته به این که توی چه محیطی قرار بگیره میتونه راضی و شاد باشه یا خسته و افسرده.فکر کنید کسی که به شدت این استعداد رو داره توی محیطی قرار بگیره که کسی از ایده های اون استقبال نکنه یا حتی اجازه ایده پردازی نداشته باشه.واقعا میتونه شخص رو فرسوده کنه