Menu
نویسنده مطلب : عماد رشیدی فرد

مطلب مورد بحث:

تصمیم خوب و تصمیم بد


با سلام

به نظر من این قضاوت مدام صورت می گیرد. یکی از دلایل آن عدم آگاهی از تصمیمات کوچک و تنها دیدن نتیجه تصمیمات بزرگ است.

در درس تفکر سیستمی نیز توجه به روند(فرایند) طی شده نسبت به رویداد(نتیجه) اهمیت بیشتری دارد.

در مورد خودم همواره به این فکر می کنم که اگر به تصمیمات کوچک توجه نکنم در ادامه روی تصمیمات بزرگ تر تاثیر خواهد گذاشت، در نتیجه تصمیمات کوچک هم در ارزیابی درنظر می گیرم.