Menu
نویسنده مطلب : احسان تاجیک

مطلب مورد بحث:

علف های هرز در زمین برنامه ریزی شما


اگه بخواهم طور دیگه ای به این درس نگاه کنم ، به نظرم این درس نزدیکی زیادی به بحث استراتژی فردی داره به این معنی که ما چه کارهایی را نباید انجام دهیم تا جا برای کارهای با اولویت بالاتر بازشود ( شاید بشه گفت آنالوژی ) این درس به بنده نشون داد که اولویت ها در زندگی چقدر اهمیت داره . وقتی قراره یه چیز جدیدیو خلق کنی پس حتمای باید چیز دیگه ای را فدا کنی . به قول گفتنی هم خدا و هم خرما نمیشه.در حال برنامه ریزی و سازماندهی سال جدیدم هستم و می خواهم برای تک تک فیچرهایی که در برنامه ام اضافه می کنم با دقت این کارو انجام بدم و سعی کنم حتما حذفیاتی هم داشته باشم .