Menu
نویسنده مطلب : علی انوری

مطلب مورد بحث:

انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی


نخستین فعالیتی که با شنیدن انگیزاننده‌های درونی از زندگی یا کار خودتان، در ذهن‌تان تداعی می‌شود چیست؟

اول به نظرم آمد هر فعالیتی در راستای توسعه مهارتهای فردی، مبتنی بر انگیزاننده های درونی من است اما شاید جایی در ناخودآگاه مرز انگیزاننده های درونی و بیرونی بسیار باریک می شود. شاید من فعالیتی انجام می دهم که حتی به نظر خودم برای خودِ خودم است ولی در ناخودآگاه برای دستیابی به چیزی بیرونی است. شاید یک موتور کامپایلر در ذهن باشد که به طور مداوم در حال تبدیل انگیزاننده های بیرونی به درونی و بالعکس است.

برای مثال سرنخ ابتدایی فردی برای ورزش ممکن است دستیابی به انگیزاننده ای بیرونی باشد. اما با عادت به ورزش و تجربه لذت بخش اندورفین، موضوع تبدیل به انگیزاننده ای درونی می شود. دوباره با گرفتن بازخورد از اطرافیان، فرد انگیزاننده های بیرونی پیدا می کند و … (پیشنهاد کتاب: قدرت عادت – چارلز دوهیگ)

بهر حال برای پاسخ به سوال ابتدایی؛ خواندن کتاب داستانی به نظرم انگیزاننده درونی می خواهد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟