Menu
نویسنده مطلب : فرشته فهیمی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام متمم عزیزم.
چقدر زیاد به این نوشته احتیاج داشتم، همیشه یادداشت برداری میکردم با قلم و کاغذ ولی اینکه یک مکان و زمان رو انتخاب کنم رو رعایت نمیکردم و با موبایل مطالعه میکردم. زمان و مکان و کامپیوتر رو لحاظ میکنم و همینطور استراحت بین مطالب برای ایجاد سوال در ذهنم.

بهت مبالم متمم… سعی میکنم همه این راهنماییت رو رعایت کنم تا ملکه ی ذهنم بشه